באנר לאתר.jpg

 תכנית 'מפרץ החדשנות' 

הינה תכנית של רשות מקרקעי ישראל, הפורשת חזון עתידי חדש למפרץ חיפה. פינוי התעשייה הפטרוכימית המזהמת והמסוכנת במפרץ, ניקוי הקרקעות וקידום פיתוח אורבני מוטה מים, חיבור חדש לים כולל מעגנות, תיירות, מסחר, תעסוקה ומגורים.
אנו, 'מגמה ירוקה', 'הקואליציה לבריאות הציבור' וארגוני סביבה נוספים השותפים במאבק להבראת מפרץ חיפה, דורשים מממשלת ישראל לקבל החלטה לאמץ את תכנית מפרץ החדשנות ולפעול ליישמה.התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה הורגת ומסכנת את חייהם של מאות אלפי ישראלים מדי יום. עלינו לפעול מיד.

 הדרישות שלנו 

1. החלטת ממשלה ליישום תכנית מפרץ החדשנות עוד השנה, 2019.

2. סגירת כל מתקני התעשייה המזהמת עד שנת 2025

3. בלימה מוחלטת של תכניות לפיתוח וקיבוע התעשייה המזהמת במפרץ חיפה 

4. החמרת היד התקיפה כנגד המזהמים

 מטרות הפרוייקט 

היפוך המגמות הדמוגרפיות ומשיכת אוכלוסיות צעירות מכל רחבי המדינה.

חיבור עיר - ים -הריוויירה החדשה - הרחבת חוף הרחצה, שדרות, טיילת, בתי קפה ומסעדות, תיירות ים ועסקים לחוף הים התיכון.

העצמת הפיתוח הכלכלי, יצירת מרכז פיתוח ומוקד חדשנות בקנה מידה עולמי.

יצירת HUB -

מוקד תעסוקה חכמה המבוססת על מוקדי מחקר ופיתוח החשובים בארץ (מת"ם, רפאל, אלביט, הטכניון והאוניברסיטה).

ניקוי הזיהומים הסביבתיים וביטול הסיכונים הנובעים מהמצב הקיים.

סביבות מים מגוונות -שיקום והעשרה של סביבות מים ייחודיות: מלחה, יצירת בריכות חורף ומי תהום, הזדמנות לאורבניזם חדש מוטה מים

העצמה והתחדשות מטרופולין חיפה, חיבור ומינוף ערי המטרופולין שילוב עורף נמל-עיר.

מוצא חדש והוספת נפתול לקישון, ופיתוח מעגנות.

 'תוכנית 'מפרץ החדשנות 

נדל"ן במקום בז"ן

מטרת העל של תכנית מפרץ החדשנות הינה פינוי אזור מפרץ חיפה ושטחו העצום בכדי לאפשר מסגרת תכנונית להקמת כ-83,000 יח"ד במרחב. מעל 2 מיליון מ"ר של תעסוקה ומסחר, פיתוח מסגרות חינוך, מרכז עירוני חדש בצומת יגור, יצירת מוקדי מחקר ופיתוח למוסדות החשובים בארץ (מת"ם, רפאל, אלביט, הטכניון והאוניברסיטה) פיתוח מוקד תעסוקה ומחקר בינלאומיים תוך ניצול תשתיות קיימות - רכבת, נמל תעופה ונמל חיפה.

עיר חובקת טבע 

התוכנית מנצלת את מקורות המים והים כ"רשת כחולה". אזור המפרץ רווי מים, בריכות, תעלות טבעיות ומלאכותיות ומי תהום גבוהים.  התוכנית מציעה להפוך את נושא המים וההצפות ממטרד למשאב וליצור סביבת מגורים ייחודיות על פלגי מים, חיבור חדש לים הכולל מעגנות, תיירות, מסחר פיתוח פארק מטרופוליני לאורך שדרת חלוצי התעשייה, ממשק עם הנמל, רצף ירוק עד לים הכולל את החיבור לנחל הקישון ולפארק הקישון, פינוי מתחם דשנים ומתחם בתי הזיקוק, ניקוי הקרקע ופיתוח הפארק על קרקעות אלו. בשלבים הבאים מדובר על פיתוח הממשק הבנוי והנופי עם הערים הסמוכות.

רצף אורבני בין חיפה לקריות

רצף אורבני בין חיפה לקריות

הקמת רצף אורבני בין חיפה לקריות שיעודד הולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית.חיבור ומינוף ערי המטרופולין, מסחר פיתוח פארק מטרופוליני לאורך שדרת חלוצי התעשייה והטיילת והפארק. שילוב בגבול עורף הנמל שטח מרכזי תרבות, משרדים, כיכרות חדשים, מרכזי רפואה, מרכזים אקדמיים, מרכז ספורט, מוזאונים ומרכזי תחבורה ועוד.

שטחים פתוחים:

כ-2,200 דונם

מגורים:

כ-14,500 דונם וכ-80,000 יחידות דיור

שטח התכנית:

כ-36,500 דונם

שטחים פתוחים: 

כ-7,000 דונם פארק מטרופוליני

תעסוקה ומסחר:

כ-6,000 דונם

כ-2,000,000 מ"ר

תכנית "מפרץ החדשנות" מהווה הזדמנות לערוך שינוי דרמטי בקנה מידה לאומי, שיעצים את מיצובה הכלל עולמי של ישראל בתחומי המחקר והפיתוח, תוך היפוך מגמות הפיתוח בנפת חיפה והצפון כולו. מהניתוח שנעשה לתכנית, עולה כי קיימת היתכנות תכנונית, סטטוטורית, כלכלית, תפעולית וסביבתית לקדמה.
הקמתה כמערכת עירונית חדשנית, עתירת מרכזי מחקר ופיתוח, שתהווה מוקד משיכה בינלאומי ותעצים את מטרופולין חיפה כולו.

ישימות הפרוייקט:
על פי פירסומי רשות מקרקעי ישראל, תכנית השלד לוותה בבדיקות ישימות מפורטות:
אמידת זיהום הקרקע/מי התהום והערכת עלות הניקוי, ניתוח הנדסי עקרוני, בחינת לוחות זמנים ליישום שלביות, יישום הפרויקט, קביעת אסטרטגיית הפיתוח הנכונה לפרויקט ובחינות ישימות כלכליות.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחיפה החליטה פה אחד לאמץ את התוכנית שתהפוך את כל שטח המפעלים המזהמים למתחם אורבני ובו ניצול מקורות המים והים, דיור, תעסוקה, מסחר, תיירות, ופארקים. אך כדי שהתכנית תצא לפועל דרושה החלטת ממשלה.

 

 המאבק עד כה 

בימים אלו נמשכים הניסיונות של בעלי המפעלים לקדם תכניות שעלולות לקבע את מפרץ חיפה כמוקד פטרוכימי מזהם ומסוכן: תחנת כוח ענקית לייצור חשמל בבז"ן, מתקנים להגדלת ענף ייצור חומרי הגלם לפלסטיק בבז"ן, מתחם קרקעות הצפון שמאיים להגדיל את כמויות האחסון של חומרים מסוכנים שירוכזו במפרץ חיפה, רציף לייצוא וייבוא דלקים בנמל המפרץ ועוד. אנו מובילים התנגדות נחרצת מול תכניות אלו ובעת האחרונה אף הצלחנו לבלום את התכנית להרחבת בתי הזיקוק לאחר מאבק ציבורי ממושך. כדי שנוכל להמשיך ולנצח אנחנו זקוקים לעזרתך.

ההתפתחויות האחרונות בקידום תכנית מפרץ החדשנות :

קבוצת מקינזי והמועצה הלאומית לכלכלה ערכו עבודת מחקר מעמיקה שארכה קרוב לשנה ובמהלכה נפגשו עם כלל הגורמים הרלוונטיים. גם אנחנו נפגשנו איתם ב-24.7.2018.

הועדה המקומית חיפה אימצה פה אחד את התכנית והמליצה לראות בה עיקרון מנחה להמשך פיתוח האזור בתאריך 13.3.2019. 

הרשויות המקומיות כולן הביעו תמיכה ראשונית בתכנית ובימים אלו אמורים להביאה לאישור עקרוני במוסדות התכנון שלהם.

המלצות דוח מקינזי נתנו משנה תוקף לעבודת התכנון של רשות מקרקעי ישראל. מסקנותיו הן כי ניתן ואף כדאי לסגור את התעשייה המזהמת במפרץ חיפה ובראשה בז"ן כבר בשנת 2025 וכי המשק הישראלי ירוויח בין 13-25 מליארד שקלים ממהלך זה מנדל"ן.

התכנית מוצגת ע"י שר האוצר כחלון בפני פורום ראשי הערים באזור ויו"ר איגוד ערים חיפה בתאריך 18.3.2019.

פירסום ראשון אודות התכנית בעיתונות הכתובה בתאריך 11.3.19.

 המצב כיום 

 
להצטרפות.png

כולנו שותפים למאבק

לוגו הנטר snagit.jpg
לוגו ישובי עמק זבולון.png
לוגו מנקים את מפרץ חיפה.jpg
לוגו הקואליציה לבריאות הציבורsnagit.jpg
לוגו מגמה ירוקה snagit.png
>